BLOG

Co nowego?

Uprawnienia UDT i kategorie wózków widłowych
13.05.2024

Uprawnienia UDT i kategorie wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzenia techniczne, do których obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Dopuszczenie pracownika nieposiadającego uprawnień do prowadzenia wózków widłowych skutkować może nie tylko wypadkiem, ale również dużo poważniejszymi...

Czym jest resurs wózków widłowych?
16.10.2020

Czym jest resurs wózków widłowych?

Wózki widłowe to podstawowe elementy wyposażenia dla wielu firm, szczególnie w branży produkcyjnej, przemysłowej i magazynowej. Funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstw bez widlaków może być nawet niemożliwe. Wózki widłowe są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego...

14.01.2020

Przykładowe pytania do egzaminu UDT na wózki widłowe

Praca operatora wózka widłowego wymaga podejścia do wcześniejszych egzaminów państwowych, za które odpowiada Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Z kolei przed egzaminami są szkolenia mające na celu przygotowanie kursantów do podjęcia się ostatecznego kroku. Egzaminy nie...

28.06.2018

Dozór pełny a ograniczony wózków widłowych

Wózki widłowe, a ściślej wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają pod kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku tych maszyn możemy mówić o dozorze pełnym (dotyczy większości urządzeń), a także dozorze ograniczonym. Istnieje także dozór uproszczony, jednak on nie...

09.05.2018

Co oznacza numer ewidencyjny UDT?

Każdy wózek widłowy podlega nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zarejestrowanie pojazdu w urzędzie wiąże się z przyznaniem numeru ewidencyjnego UDT, przyznanego dla każdego pojazdu. W tym artykule odpowiemy co oznacza numer ewidencyjny i jak go...