Dozór pełny a ograniczony wózków widłowych

28.06.2018

Wózki widłowe, a ściślej wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają pod kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku tych maszyn możemy mówić o dozorze pełnym (dotyczy większości urządzeń), a także dozorze ograniczonym. Istnieje także dozór uproszczony, jednak on nie dotyczy wózków widłowych. Czym różnią się te dwie formy dozoru i jakich konkretnie maszyn dotyczą?

Forma pełnego dozoru technicznego wózków widłowych

 

Pełny dozór techniczny polega na sprawdzaniu poszczególnych elementów i urządzeń w toku ich wytwarzania i eksploatacji. Mowa zatem o kontroli wykonania materiałów i elementów, które składają się na wytworzenie urządzenia, kontroli typu urządzeń seryjnie produkowanych czy zgodności urządzeń z dokumentacją. Natomiast w toku eksploatacji urządzenia przy pełnym dozorze stosuje się przeprowadzenie badania odbiorczego a także technicznych badań okresowych i doraźnych. Dodatkowo kontroli podlegają kwalifikacje operatorów i konserwatorów urządzeń.

 

Jakie urządzenia podlegają pełnemu dozorowi technicznemu?

 

  • wózki jezdniowe z wysięgnikiem,
  • wózki jezdniowe, które wraz z ładunkiem podnoszą osobę obsługującą,
  • wszelkie wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia z siedziskiem dla operatora lub podestem (obsługiwane na stojąco).

 

Forma ograniczonego dozoru technicznego wózków widłowych

 

Forma tego typu dozoru jest zbliżona do formy pełnej, z tą różnicą, że dozór nie obejmuje technicznych przeglądów okresowych. Oczywiście w dalszym ciągu konieczne jest przeprowadzenie badania odbiorczego i badań doraźnych np. badania eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne. Konieczna jest także konserwacja i serwis wózka widłowego. W przypadku urządzeń z ograniczonym dozorem czynności konserwacyjne wykonuje się w okresie do 60 dni, natomiast przy pełnym dozorze w ciągu 30 dni. 

 

Jakie urządzenia podlegają ograniczonemu dozorowi technicznemu?

 

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, które są prowadzone przez operatora lub zdalnie sterowane.