Uprawnienia UDT i kategorie wózków widłowych

13.05.2024

Wózki widłowe to urządzenia techniczne, do których obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Dopuszczenie pracownika nieposiadającego uprawnień do prowadzenia wózków widłowych skutkować może nie tylko wypadkiem, ale również dużo poważniejszymi konsekwencjami będącymi jego wynikiem. Dowiedz się, jakie kwalifikacje i uprawnienia powinni mieć kierowcy wózków widłowych!

Uprawnienia – wózki widłowe

Podobnie jak w przypadku innych pojazdów jeżdżących również w przypadku wózków widłowych występują uprawnienia różnych kategorii, które pozwalają na obsługę urządzeń technicznych o określonej masie i modelu sterowania. Urząd Dozoru Technicznego określił 3 kategorie uprawnień, które właśnie od organu je wydającego, posiadają nazwę uprawnień UDT. Najniższą kategorią uprawnień UDT jest III WJO, która uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Nieco wyższą, uprawniającą do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych jest kategoria II WJO. Najwyższe uprawnienia UDT posiadają osoby z kategorią I WJO, która pozwala im na prowadzenie wózków specjalizowanych.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych zdobyć można poprzez przystąpienie do egzaminu dla właściwej kategorii. Naturalnie egzamin poprzedzony jest kursem, w trakcie którego uczestnik uczy się prowadzić urządzenie, a także poznaje teorię niezbędną dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy włącznie z dodatkowymi przepisami. Niezależnie od kategorii kurs trwa około 80 godzin, a kończący go egzamin, podobnie jak w przypadku prawa jazdy, ma charakter państwowy.

II WJO – na co pozwala?

Kategoria II WJO uprawnia posiadającą ją osobę do obsługi wózków z kategorii III WJO oraz wózków, w których operator siedzi w kabinie lub stoi na podeście. Wyjątkiem od tej reguły są wózki specjalizowane, wśród których znajdują się chociażby ładowarki teleskopowe, a także wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. II WJO to kategoria optymalna, która w zupełności spełnia potrzeby pracowników magazynowych i osób pracujących w centrach logistycznych. Bardziej wyspecjalizowana kategoria, czyli I WJO, niezbędna jest jednak osobom związanym z branżą budowlaną, które nierzadko wykonują prace na wysokości.

Czy uprawnienia UDT zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia?

Wykwalifikowana kadra to nieodłączny element sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Im więcej kompetencji i umiejętności posiada dany kandydat, tym większe są jego szanse na znalezienie zatrudnienia. Warunki zatrudnienia na magazynie, w przypadku posiadania uprawnień UDT, są zdecydowanie atrakcyjniejsze niż w momencie, kiedy pracownik ich nie posiada. Uprawnienia UDT zdecydowanie zwiększają więc szansę na zdobycie zatrudnienia i zawyżają pozycję kandydata na stanowiskach wymagających umiejętności prowadzenia tych urządzeń.