BLOG

Co nowego?

Uprawnienia UDT i kategorie wózków widłowych
13.05.2024

Uprawnienia UDT i kategorie wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzenia techniczne, do których obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Dopuszczenie pracownika nieposiadającego uprawnień do prowadzenia wózków widłowych skutkować może nie tylko wypadkiem, ale również dużo poważniejszymi...

Zagrożenia wynikające z pracy operatora wózka widłowego
16.10.2020

Zagrożenia wynikające z pracy operatora wózka widłowego

Praca na stanowisku operatora wózka widłowego nie jest lekka. Wymaga ona przede wszystkim ukończenia wcześniejszych kursów i szkoleń, bez których nie jesteśmy w stanie uzyskać pracy na danym stanowisku. Istnieje wiele czynników, które mogą realnie wpłynąć na...

09.05.2018

Zagrożenia wynikające z eksploatacji wózków widłowych

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle ważne podczas pracy przy obsłudze wózków widłowych w przedsiębiorstwie. Samo istnienie przepisów nie jest wystarczające. Niezbędne jest także przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników, w tym operatorów wózków...