Zagrożenia wynikające z eksploatacji wózków widłowych

9.05.2018

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle ważne podczas pracy przy obsłudze wózków widłowych w przedsiębiorstwie. Samo istnienie przepisów nie jest wystarczające. Niezbędne jest także przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników, w tym operatorów wózków widłowych. 

Każde stanowisko pracy wiąże się z istnieniem zagrożeń, wynikających z charakteru pracy, obsługi urządzeń, czy różnych niekorzystnych warunków zewnętrznych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określa minimalne wymagania, jakie powinny posiadać maszyny, które będą przez pracownika obsługiwane, w celu uniknięcia czy minimalizacji zagrożeń. 

Do listy potencjalnych zagrożeń podczas użytkowania wózka widłowego należą m.in.:

  • brak sygnału ostrzegawczego urządzenia podczas jazdy tyłem,
  • brak zabezpieczenia akumulatorów przed wypadnięciem,
  • brak podpórek/zabezpieczeń dla pokryw podnoszonych podczas zabiegów konserwacyjnych,
  • brak łatwo dostępnego urządzenia do awaryjnego wyłączenia silnika lub zasilania wózka widłowego,
  • niezabezpieczenie kierowcy na wypadek uderzenia zerwanym łańcuchem,
  • niezabezpieczenie przewodów hydraulicznych, zagrożenie dla operatora podczas ich pęknięcia,
  • nieosłonięte ruchome podzespoły silnika spalinowego,
  • łatwo dostępny, nieosłonięty tłumik i rura wydechowa zagrażają poparzeniem,
  • zagrożenia dla operatora wynikające z przewrócenia się wózka, np. przygniecenie, brak pasów bezpieczeństwa.