Zagrożenia wynikające z pracy operatora wózka widłowego

16.10.2020
wózek widłowy toyota

Praca na stanowisku operatora wózka widłowego nie jest lekka. Wymaga ona przede wszystkim ukończenia wcześniejszych kursów i szkoleń, bez których nie jesteśmy w stanie uzyskać pracy na danym stanowisku. Istnieje wiele czynników, które mogą realnie wpłynąć na zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego też odpowiedzialność i umiejętności przemieszczania się wózkiem widłowym są tak niezbędne dla tego zawodu. Sprawdźmy zatem jakie zagrożenia mogą czekać na operatorów i czego należy unikać.

Operator wózka widłowego może otrzymać pracę na stanowisku jedynie w sytuacji otrzymania odpowiednich kwalifikacji po ukończeniu kursu i egzaminów w formie teoretycznej i praktycznej. Wiedza i umiejętności dotyczące przemieszczania się pojazdem podnośnikowym są niezbędne dla tego rodzaju pracy. Niestety, w trakcie jej trwania może wystąpić wiele komplikacji, na które każdy operator powinien być gotowy.

  • Przeciążenie wózka to jedno z podstawowych zagrożeń, które bardzo często może powodować całkowite przewrócenie się pojazdu w wyniku nadmiernego obciążenia. Taki problem może nastąpić w trakcie jazdy jak i podnoszenia ładunku na widłach. Oczywiście można unikać tego zagrożenia stosując się do technicznych wymagań sprzętu jaką jest chociażby maksymalny udźwig.
  • Pośpiech w pracy to kolejny czynnik, który może narazić na niebezpieczeństwo samych operatorów jaki i osoby postronne znajdujące się aktualnie na obszarze miejsca pracy. Niestety, brawura i chęć szybkiego wykonania zadania może okazać się zupełnie nieopłacalne. Dlatego warto jest zachować zimną głowę w trakcie trwania pracy.
  • Ergonomia obiektu i brak stosowania się do reguł obowiązujących na terenie zakładu pracy. Jest to czynnik zewnętrzny, niezależny od operatora. Niestety bardzo często zdarza się tak, że obiekt nie jest odpowiednio dostosowany do transportu bliskiego. Brak widocznego oznakowania może wprowadzać w błąd innych pracowników, którzy mogą poruszać się po wytyczonej trasie dla wózków widłowych. Stanowi to zagrożenie dla nich samych jak i operatorów. Dlatego warto jest zabezpieczyć miejsc pracy w widoczne oznakowanie obiektu. Równie istotne będzie przeszkolenie pracowników co do tras przeznaczonych dla transportu wewnętrznego oraz ścieżek dla pracowników.

Bezpieczeństwo pracowników i operatorów pracujących na magazynach jest niezwykle istotną kwestią. Wszystkie odpowiednie informacje powinny być przekazane w czasie szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zasady te obowiązują we wszystkich miejscach pracy. Istotne dla unikania zagrożeń jest oczywiście czujność jak i wiedza operatora. Lekkomyślność i pośpiech nie jest tutaj wskazana. Operatorzy wózków widłowych od marki Toyota mogą z kolei liczyć na łatwą obsługę i wszelkie udogodnienia, które z pewnością wpłyną na komfort pracy. Więcej informacji o wózkach widłowych od Toyoty – https://cwwblum.com/.