Favorites

Miesiąc: wrzesień 2019

Serwis

Czy rejestracja wózków widłowych do UDT jest obowiązkowa?

Każdy pojazd podnośnikowy, w tym przypadku widłowy musi zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego. Wynikiem takiej decyzji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2003 roku, które mówi o tym, że wszystkie wózki widłowe podlegają obowiązkowemu dozorowi technicznemu. Ma to na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka występowania usterek, które finalnie mogłyby zagrozić pracownikom znajdującym się na […]