Czy rejestracja wózków widłowych do UDT jest obowiązkowa?

17.09.2019

Każdy pojazd podnośnikowy, w tym przypadku widłowy musi zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego. Wynikiem takiej decyzji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2003 roku, które mówi o tym, że wszystkie wózki widłowe podlegają obowiązkowemu dozorowi technicznemu. Ma to na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka występowania usterek, które finalnie mogłyby zagrozić pracownikom znajdującym się na terenie zakładu oraz operatorom.

Rejestracja wózka do UDT w skrócie

 

Cały proces nie jest skomplikowany. Niestety administracja nadal nie działa na tyle sprawnie, a więc należy się uzbroić w cierpliwość. Pierwszym etapem jest wypełnienie pisemnego wniosku, z którym udajemy się do najbliższego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. W naszym przypadku jest to Bydgoszcz. Wzory podania możemy znaleźć na oficjalnej stronie UDT. Jest to pierwszy krok mający na celu pełną rejestrację wózka widłowego. Po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia udajemy się na przegląd techniczny pojazdu. Jeżeli wózek będzie sprawny bez żadnych mankamentów technicznych to otrzymamy pierwszą dokumentację wraz z pozwoleniem na eksploatację pojazdu podnośnikowego. W skład dokumentów wchodzi książka eksploatacji oraz dziennik konserwacji. W dzienniku powinna znajdować się pełna historia przeglądów i napraw.

 

Cykliczne przeglądy wózków widłowych

Istotne jest, aby przeglądy techniczne wózków widłowych odbywały się znacznie częściej niż raz do roku. Tak obrany system pozwoli nam uniknąć wszelkich usterek, które mogą spowolnić pracę danej firmy. Na badaniach wózków widłowych warto jest skupić się na zużyciu ogumienia, łańcuchów i wideł, szczelności układu hydraulicznego oraz działaniu hamulców i kierownicy. Pamiętajmy, że wózek widłowy bez odpowiedniej dokumentacji jest niezgodny z polskim prawem!

Serwis wózków widłowych – Bydgoszcz

Wszelkie badania oraz przeglądy potrzebne do uzyskania zgody na eksploatację wózków widłowych możemy otrzymać w serwisie wózków widłowych CWW Blum. Nasi fachowcy sprawdzą wszystkie ewentualne usterki i uszkodzenia. Serwis wózków widłowych z Bydgoszczy to miejsce, w którym możesz liczyć na naprawę jak i przeglądy wraz z wpisami do dziennika konserwacji. Więcej na temat serwisu znajdziesz na https://cwwblum.com/.