Jak zgłosić wózek widłowy do UDT?

Każdy użytkowany wózek widłowy powinien być obowiązkowo zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jak zgłosić wózek do UDT? Zgłaszanie do badania technicznego nowego wózka widłowego   Tryb...