Eksploatacja wózka widłowego a bezpieczeństwo

Wózki jezdniowe podnośnikowe należą do specjalistycznych pojazdów transportu bliskiego. Ich obsługę można powierzać wyłącznie osobom przeszkolonym, posiadającym stosowne uprawnienia. Co ważne wózki widłowe należą do grupy pojazdów, które podlegają kontroli Urzędu...

Jakie opony do wózka widłowego?

Właściciele i użytkownicy wózków widłowych mogą skorzystać z dwojakiego rodzaju ogumienia do swoich pojazdów. Wózki widłowe pracują na oponach pneumatycznych, a także pełnych (superelastycznych). Wybór powinien być podyktowany kilkoma czynnikami.  Opona pneumatyczna...