Favorites

Miesiąc: marzec 2018

badania techniczne

Badania techniczne jakim podlegają wózki widłowe

Wózki widłowe jako pojazdy specjalistyczne podlegają obowiązkowemu dozorowi UDT. Dlatego ustawodawca wymaga, aby do eksploatacji były dopuszczone tylko pojazdy, które spełniają określone warunki. Właściciele i użytkownicy wózków widłowych są zobowiązani do przeprowadzania badań technicznych, potwierdzających poprawność ich działania, tak aby obsługa była bezpieczna. 

Bez kategorii

Czym jest wózek widłowy? Definicja

Mówiąc o wózku widłowym każdy ma na myśli pojazd z charakterystycznymi widłami w przedniej części pojazdu, którymi jest w stanie podnieść ładunek na palecie i przewieźć w inne miejsce. Nie jest to jednak charakterystyka pełna, dlatego chcemy nieco przybliżyć pojęcie wózka widłowego, który jest specjalistycznym pojazdem podlegającym kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.