Podstawowe czynności kontrolne przed użyciem wózka widłowego

28.05.2018

Operator wózków widłowych musi mieć pewność co do stanu technicznego wózka, jakim będzie pracował. Brak podstawowej wiedzy operatora o tym, jakie elementy podlegać powinny kontroli, oraz brak wiedzy o ewentualnych usterkach mogą być potencjalnie niebezpieczne. Każdorazowo przed pracą wykonać powinno się szereg czynności kontrolnych, które upewnią w przekonaniu, że wózek nadaje się do eksploatacji. W przeciwnym razie pojazd powinien trafić do serwisu, a wszelkie czynności powinny zostać zapisane w książce eksploatacji. 

  1. Zapoznanie się z książką eksploatacji wózka – tam znajdziemy informacje o ewentualnych usterkach lub naprawach,
  2. ogólne oględziny urządzenia – wzrokowe oględziny pozwolą upewnić się, czy wózek nie posiada widocznych awarii i uszkodzeń,
  3. kontrola poziomu oleju, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych,
  4. sprawdzenie stanu ogumienia – upewniamy się czy ogumienie nadaje się do użytku, czy opony mają odpowiednie ciśnienie, na oponach superelastycznych kontrolujemy czy widoczny jest pasek oznaczający zużycie opony,
  5. sprawdzenie elementów układu podnoszenia – należy się upewnić czy widły są w dobrym stanie, czy nie są wykrzywione lub pęknięte. Kontrola powinna objąć także mocowania wideł na karetce, łańcuchy pod kątem ich stanu, napięcia, stopnia wyciągnięcia łańcucha. Elementy hydrauliczne w mechanizmie podnoszenia sprawdzamy pod wzrokowo kątem szczelności,
  6. sprawdzenie poprawności działania mechanizmu podnoszenia – wykonanie wszystkich możliwych ruchów bez obciążenia,
  7. kontrola układu kierowniczego – sprawdzenie czy pojazd dobrze reaguje na skręty kierownicą, czy płynnie zakręca,
  8. kontrola układu hamulcowego – sprawdzenie poprawności działania hamulca zasadniczego, skuteczności jego działania, a także hamulca ręcznego.

Powyższy zestaw oględzin i czynności kontrolnych pomogą operatorowi poznać stan techniczny wózka i jego zdolność do wykonywania pracy. Pamiętajmy, że jakiekolwiek uchybienia i usterki, nawet te wyglądające na nieistotne, mogą mieć duży wpływ na pracę jak i bezpieczeństwo operatora i inne osoby. Operator ma prawo odmówić użytkowania wózka widłowego w przypadku zaobserwowania błędów, awarii i zaniedbań konserwacyjnych jak i obowiązek powiadomienia serwisantów czy przełożonego.